WW uitkering

Dagelijks moeten veel mensen, vaak tegen zijn of haar zin in, een WW uitkering aanvragen. Een WW uitkering dient als vervanging voor de maandelijkse inkomsten. De voornaamste reden voor het aanvragen van deze uitkering is werkloosheid. Wanneer je tijdelijk werkloos bent heb je meestal namelijk recht op een WW uitkering. Een WW uitkering heb je maar een bepaalde tijd, hoelang je recht hebt op een WW uitkering is afhankelijk van de arbeidsjaren. De hoogte van de WW uitkering is afhankelijk van het laatst verdiende inkomen. Deze uitkering is namelijk gebaseerd op een bepaald percentage van het laatste verdiende inkomen. Het is mogelijk om de werkloosheids uitkering voor een korte tijd aan te vragen, bijvoorbeeld doordat je de aankomende tijd minder gaat verdienen of dat je op zoek bent naar een nieuwe baan, maar je kunt deze ook aanvragen voor een langere tijd zoals bijvoorbeeld bij ontslag. Om te weten te komen hoelang jij recht hebt op een WW uitkering en hoe hoog de uitkering voor jou zou zijn kun je de WW uitkering berekenen.
Lees verder…

Werken na WW uitkering

U hebt niet voor de rest van uw leven een WW uitkering, op een gegeven moment heeft u geen recht meer op WW uitkering en dient u weer te gaan werken. De WW uitkering dient ervoor om de periode tussen het ontslag van uw vorige werkgevers en het zoeken naar nieuw werk te overbruggen zodat u niet zonder inkomsten komt te zitten in de tussenliggende tijd. De WW uitkering stopt automatisch zodra u een baan heeft gevonden waarmee u uzelf en uw gezin kan onderhouden. Indien u een baan hebt gevonden waarbij u niet fulltime kunt werken krijgt u naast het loon ook nog een deel aanvulling in de vorm van WW uitkering. Stel u hebt een baan gevonden voor 12 uur en u heeft een WW uitkering voor 36 uur, dan ontvangt u nog 24 uur extra loon in de vorm van WW uitkering. Als het verschil tussen de 36 uur WW uitkering en het aantal gewerkte uren minder is dan 5 uur ontvangt u geen WW uitkering meer als toevoeging op uw loon. Lees verder…

WW uitkeringen fraude

Sinds eind 2012 heeft de overheid een nieuwe campagne rondom de WW uitkering, namelijk de campagne ‘strengere straffen bij fraude’. Het doel van deze nieuwe campagne is mensen te informeren over de risico’s die zij lopen wanneer ze onterecht een WW uitkering ontvangen. Deze nieuwe campagne is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt in samenwerking met het UWV (de verstrekker van de WW uitkeringen) uitgevoerd. Daarnaast controleert ook de SVB en de verschillende gemeenten op fraude bij de WW uitkeringen.

De straffen voor fraude bij WW uitkeringen zijn vanaf 1 januari 2013 flink verhoogd, op deze manier probeert het UWV samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de SVB het aantal fraudegevallen bij WW uitkering ontvangers drastisch af te laten nemen. Lees verder…

UWV

Het UWV werkt aan de hand van duidelijke en concrete termen om ervoor te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is er niet alleen om een WW uitkering te verstrekken, ze zorgen er ook voor dat mensen informatie krijgen over het aanvragen van een WW uitkering wanneer deze op het punt staan hun baan te verliezen. Het UWV staat letterlijk voor ‘Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen’. Wanneer je in loondienst bent bij een bedrijf betaal je maandelijks premie aan het UWV om later, bij ontslag, een WW uitkering aan te kunnen vragen bij het UWV. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zorgt niet alleen voor de WW uitkering, ze verzorgen namelijk ook de WIA, IVA, WGA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet uitkeringen. Lees verder…

Duur WW uitkering

De duur van de WW uitkering is afhankelijk van het aantal arbeidsjaren. In de afgelopen 36 weken moet je minimaal 26 maanden hebben gewerkt om recht te hebben op een WW uitkering. De duur WW uitkering komt op een gegeven moment tot zijn einde, een WW uitkering heb je namelijk niet de rest van je leven. Hoelang je een WW uitkering kunt hebben is afhankelijk van het aantal jaar dat je in dienst bent geweest bij een bedrijf (en dus premie hebt betaald voor de WW uitkering). Wanneer je 65 bent geworden komt de WW uitkering automatisch tot zijn eind en heb je recht op een AOW uitkering. Lees verder…

UWV uitkering

De WW uitkering wordt ook wel een UWV uitkering genoemd. Het UWV zorgt er namelijk voor dat mensen met tijdelijk minder inkomen en mensen die langere tijd geen inkomen hebben (bijvoorbeeld door ontslag) een uitkering krijgen om de maandelijkse inkomsten aan te vullen. Om in aanmerking te komen voor een UWV uitkering moet je aan enkele eisen voldoen, zo moet je een bepaald aantal arbeidsjaren hebben opgebouwd in loondienst bij een bedrijf om een WW uitkering, of ook wel UWV uitkering aan te vragen. Een UWV uitkering is speciaal in het leven geroepen om het inkomensverlies van werklozen op te vangen. Om recht te hebben op een uitkering van UW betaal je maandelijks premies wanneer je in loondienst bent bij een bedrijf. Door middel van deze premies betaalt het UWV de WW uitkering wanneer je werkloos raakt. Het is verplicht jezelf te verzekeren voor de UWV uitkering wanneer je in loondienst bent bij een bedrijf. Ondernemers hoeven standaard geen premies te betalen voor een WW uitkering, aangezien deze hier standaard geen recht op hebben. Lees verder…

WW uitkering aanvragen

Voordat je een WW uitkering aan gaat vragen is het verstandig eerst te bekijken of je wel recht het op een WW uitkering. Om een WW uitkering aan te vragen moet je daarnaast ook aan enkele eisen voldoen. Een WW uitkering kun je aanvragen wanneer je gedeeltelijk of geheel werkloos bent geraakt. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand verschillende parttime banen heeft waarvan één of meerdere wegvalt waardoor de maandelijkse inkomsten lager zijn dan normaal. De WW uitkering kan op zo’n moment dienen als aanvullen voor de maandelijkse inkomsten. Wanneer je ontslagen wordt door je werkgever en je hebt genoeg arbeidsjaren opgebouwd kun je een WW uitkering aanvragen. Hoelang je een WW uitkering aan kunt vragen is afhankelijk van het aantal arbeidsjaren dat je hebt, daarnaast is er ook een maximum aan de looptijd van de WW uitkering. Lees verder…

WW uitkering berekenen

Wanneer je ontslagen dreigt te worden bij je werk is het verstanding om jezelf alvast te verdiepen in het aanvragen van een WW uitkering. Zo kun je bekijken of je eigenlijk wel in aanmerking komt voor een WW uitkering en voor welke duur je een WW uitkering kunt hebben met je huidige arbeidsjaren. De WW uitkering berekenen is verstandig wanneer je binnenkort een WW uitkering aan moet vragen. Door middel van het berekenen van de WW uitkering kun je gemakkelijk zien met welk bedrag je er maandelijks op achteruit gaat, zodat je hier rekening mee kunt houden. De hoogte van de WW uitkering hangt af van het laatst verdiende loon. De WW uitkering is namelijk een bepaald percentage van je laatst verdiende loon. De duur van de WW uitkering hangt af van het aantal arbeidsjaren dat je in loondienst bent geweest bij een bedrijf. Direct de WW uitkering berekenen! Lees verder…